Градът | 29 Март 2004, 00:00

Борис МИЛЧЕВ, началник-отдел “Правен” към дирекция “Архитектура и градоустройство” на Столичната община

Новите отговорности на общините със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията