Градът | 29 Март 2004

Особености на издаването на разрешение за строеж по идеен проект

Три са регламентираните фази на проектиране. Предстоят промени в Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми

Обратно нагоре ↑