Градът | 26 Март 2004, 23:00

Провежда се 22-рото издание на “Стройко 2000”