Градът | 26 Март 2004, 23:00

Нов Закон за водите и Закон за ВиК

ще регламентират частните инвестиции във водния сектор