Градът | 19 Март 2004

Дружествата със специална инвестиционна цел предлагат възможности както за инвеститорите, така и за компаниите, търсещи финансиране

Инвестиционна компания “ЕЛАНА” е сред първите, които ще учредят подобно дружество

Обратно нагоре ↑