Градът | 07 Март 2004, 23:00

Пазарът на индустриални имоти се раздвижва