Градът | 29 Февруари 2004, 23:00

На 1 март 2004 г. стартира реално подписката за увеличаване капитала на “Ти Би Ай-БАК - Недвижима собственост” АДСИЦ