Градът | 27 Февруари 2004, 23:00

Арх. Петко ЙОВЧЕВ, председател на КАБ: КАБ подготвя наредбата за конкурсите в проектирането

На 3 и 4 април 2004 г. ще се проведе общо събрание на Камарата на архитектите в България