Градът | 27 Февруари 2004, 23:00

Три наредби по енергийна ефективност подготвят в МРРБ и АЕЕ

На строителния пазар липсват ЕSCO фирми, твърдят експерти