Градът | 20 Февруари 2004, 23:00

Създава се Агенция за обществени поръчки към Министерството на икономиката