Градът | 20 Февруари 2004, 23:00

Наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството прие МС

До 300 000 лв. ще е минималната застрахователна сума за проектантите в строителството