Градът | 20 Февруари 2004, 23:00

Холандският опит, градското развитие и публично-частните партньорства (РРР) - перфектният баланс между обществени и частни интереси