Градът | 29 Май 2004, 00:00

България ще получи 4,245 млрд. евро за периода 2007 - 2009 г.

2,3 млрд. евро са предвидени за структурни политики: развитие на инфраструктурата, водопречиствателни станции, екологични проекти и др.