Градът | 15 Февруари 2004, 23:00

Приеха новия План за регулация и застрояване на Западна промишлена зона - Варна