Градът | 08 Февруари 2004, 23:00

Специализирани строителни изложения в чужбина 2004 г.