Градът | 08 Февруари 2004, 23:00

Специализирани строителни изложения в България 2004