Градът | 23 Януари 2004, 23:00

НЕК обяви конкурс за обществена поръчка за строителен надзор на хидровъзел “Цанков камък”