Градът | 04 Февруари 2004, 23:00

Предстои пълна инвентаризация на застроените терени по крайбрежието