Градът | 04 Февруари 2004, 23:00

От 2.5 до 3 пъти се намалява таксата за промяна на предназначението на земеделските земи