Градът | 04 Февруари 2004, 23:00

“Адрес” ЕООД и “Аристо” ЕООД са обслужващите дружества

вписани в одобрения проспект на “Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост”