Градът | 21 Януари 2004, 23:00

Наредба 7 влезе в сила на 13 януари 2004 г.