Градът | 24 Май 2004, 00:00

Експерти от Великобритания споделиха опита си в публично-частното партньорство