Градът | 17 Май 2004, 00:00

Собствено участие до 40% изискват банките при кредитиране на недвижими имоти

Сабин СИМЕОНОВ, анализатор в Българо-американската кредитна банка - Програма за строително кредитиране