Градът | 17 Май 2004, 00:00

КИИП ще защитава интересите на гилдията, като активно партнира със законодателната и изпълнителната власт

Инж. Любомир ТАШКОВ, председател на УС на КИИП