Градът | 17 Май 2004, 00:00

Новите функции на ДНСК наложиха промени в устройствения правилник

Инж. Иван СИМИДЧИЕВ, началник на ДНСК, за промените в структурите на Дирекцията и за оптималните варианти за решаване на проблема с незаконните строежи