Градът | 03 Май 2004, 00:00

По-добро управление на жилищния фонд, саниране на панелните жилища

включва разработената от МРРБ жилищна стратегия до 2007 г.