Градът | 11 Август 2003, 00:00

Определяхме критерии за лицензиране на консултанта без правила за консултантската дейност

АРХ. Л. ЛЕОНИДОВ ЗА ПРОЕКТОНАРЕДБАТА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА КОНСУЛТАНТИТЕ