Градът | 28 Юли 2003

Стартират 3 грантови схеми по програма ФАР за МСП

Десетте проекта по ФАР-ИСС от финансови меморандуми за 2000 и 2001 г. за 66,235 млн. евро вече са в процес на изпълнение

Обратно нагоре ↑