Градът | 07 Юли 2003, 00:00

Европейският режим за възлагане на обществени поръчки и неговото влияние върху националните, европейските и международните пазари