Градът | 07 Юли 2003, 00:00

Проектирането да се възлага чрез конкурс

настояват архитекти на семинар “Прилагане на европейските директиви при възлагане на обществени поръчки”