Градът | 07 Юли 2003, 00:00

Новият ЗОП се нуждае от корекции

Българската стопанска камара предложи 10 поправки в проектозакона