Градът | 30 Юни 2003, 00:00

От 20 до 40 $/кв. м е цената на индустриалните терени край София