Градът | 30 Юни 2003, 00:00

Три нови програми по ФАР - ТГС стартират от тази година

Бояна ЧАВДАРОВА, директор на дирекция “Програмиране и регионална политика” в МРРБ, за бъдещата работа по проекти със съседни страни, подкрепяни от програма ФАР