Градът | 30 Юни 2003, 00:00

ИА “Програма ФАР” в МРРБ започва процедура за акредитиране

Предстои подписване на договор за строителството на ПСОВ в Стара Загора и Димитровград