Градът | 16 Юни 2003, 00:00

Адреси за актуална информация за предприсъединителните фондове