Градът | 23 Март 2003, 23:00

Конференция "Развитие на проектите, финансирани от предприсъединителни фондове ФАР, ИСПА, САПАРД", София, 20 март 2003 г.