Градът | 23 Март 2003, 23:00

България е на трето място по разпределение на средства от ИСПА