Градът | 16 Март 2003, 23:00

Малки проекти до 50 000 евро ще кандидатстват по ТГС с Турция през 2003 г.