Градът | 10 Февруари 2003, 23:00

Програма САПАРД субсидира и проекти в селския туризъм