Градът | 05 Януари 2003, 23:00

Банкови кредити: лихвен процент - същност и особености