Градът | 17 Ноември 2010, 07:22

Ще се улесни отчуждаването на частни имоти и за общините