Градът | 09 Април 2010, 22:54

ВиК-дружествата да инвестират в горите, предвижда нов законопроект