Градът | 04 Март 2015, 10:00

Специалностите "Архитектура" и "Урбанизъм" не трябва да се конкурират, а да се допълват

Проф. д-р арх. Веселина Троева, изп. директор на "Национален център за териториално развитие" ЕАД