Градът | 16 Февруари 2015

Реализацията на даден специалист зависи от неговата мотивация

Доц. д-р инж. Пламен Михайлов, ръководител на катедра "Геодезия", Факултет по технически науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Обратно нагоре ↑