Градът | 16 Февруари 2015

Архитектурата в хуманитарния ни ВУЗ - гъвкавост и индивидуален подход

Арх. Пеньо Столаров, проф. д-р инж., ръководител на Програмния съвет по архитектура към Нов български университет

Обратно нагоре ↑