Градът | 16 Февруари 2015, 11:49

Създадохме единствената в България специалност "Дизайн за архитектурна среда"

Проф. д-р арх. Росица Никифорова, преподавател в Архитектурен факултет, ВСУ "Черноризец Храбър"