Градът | 16 Февруари 2015

Конкуренцията е здравословна - оставя най-добрите

Чл.-кор. проф. арх. Атанас Ковачев, д.а.н., декан на факултета "Екология и ландшафтна архитектура", ЛТУ, ръководител на експертни групи за институционална и програмна акредитация на ВУЗ

Обратно нагоре ↑