Градът | 12 Януари 2015

Чрез сключване на рамкови споразумения ще се осигури подкрепа за изпълнение на ИПГВР на градовете

По този начин ще се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по ОПРР 2014-2020

Обратно нагоре ↑