Градът | 12 Януари 2015

През 2015 г. обявяваме схеми за 1.7 млрд. лв. по ОП "Региони в растеж"

До края на годината трябва да приключи изпълнението на 314 договора по ОПРР 2007 - 2013

Обратно нагоре ↑