Градът | 13 Октомври 2014, 11:03

Над 75 проекта за спортна инфраструктура в 66 общини от селските райони

Инвестиция е над 270 млн. лв.